Kalendarz

 

PAŹDZIERNIK  2016

1                     

 

LISTOPAD  2016

3, 4, 5           ZAJĘCIA

10, 11,  12    Z

Szkoła posiada akredytacje
Illinois State Board of Education
Copyright © Juliusz Slowacki Polish School All rights reserved. Web site design by ASPAinc